Upravljanje i čišćenje stambenih zgrada i okoliša:

  • Upravljamo Vašom stambenom zgradom kao dobar gospodar;
  • Izrada mjesečnih izvještaja prihoda i rashoda Vaše pričuve;
  • Uplaćivanje pričuve na Vaš zaštićeni račun, te vam je pričuva uvijek dostupna;
  • Izrada godišnjeg plana u suradnji sa Vijećom stanara;
  • Čišćenje prostorija u vlasništvu svih suvlasnika (hodnici, ulaz,…);
  • Naplata pričuve;
  • Izrada Međuvlasničkog ugovora, Kućnog reda, itd.