Tko ima pravo na povrat dijela plaćene trošarine za dizelska goriva?

Korisnik prava na povrat mora biti vlasnik, korisnik leasinga ili osoba koja je uzela u najam kamion ili kamion s prikolicom ili poluprikolicom te cestovna vozila kategorije M2 i M3.

Koja dokumentacija je potrebna za zahtjev?

Račun za dizelsko gorivo koje sadržava sve osnovne informacije koje ima račun, a na računu mora biti i registracijska oznaka vozila. Računi koji dolaze u obzir su samo bezgotovinski računi.

Preslika podataka o registraciji kamiona ili kamiona s prikolicom s najvećom dopuštenom masom od najmanje 7,5 tona nosivosti ili cestovnog vozila kategorije M2 ili M3 koji obavljaju djelatnost prijevoza za čiji pogon se traži povrat trošarine s dokazima je podnositelj zahtjeva za povrat vlasnik vozila, korisnik leasinga ili osoba koja ih je uzela u najam.

Evidencija o internoj opskrbi dizelskog goriva, ukoliko postoji interna opskrba.

Dokaz da je porezni obveznik koji obavlja povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika na području Republike Hrvatske registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj, podnio mjesečnu prijavu PDV-a sukladno propisima o porezu na dodanu vrijednost.

U mogućnosti smo Vam ponuditi izradu svih potrebnih obrazaca za povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika.

Povrat trošarine određuje se u visini razlike trošarine važeće na dan kupnje dizelskog goriva u Republici Hrvatskoj i minimalno propisane visine trošarine na dizelsko gorivo koja iznosi 330 eura, a koji iznos se preračunava u nacionalnu valutu sukladno članku 142. Zakona.

Iznos povrata dijela plaćene trošarine za 2020. godinu obračunava se po litri dizelskog goriva i iznosi 0,6143 HRK.

Primjer izračuna povrata dijela plaćene trošarine
Korisnik prava prijavljuje 5.670,00 litara ukupne količine potrošenog dizelskog goriva.

Izračun:
Ukupna količina potrošenog dizelskog goriva (u litrama) x Iznos povrata dijela plaćene trošarine po litri dizelskog goriva:
5.670,00 litara x 0,6143 kn/l = 3.483,08 HRK

Iznosi povrata dijela plaćene trošarine po godinama:

Godina HRK/l
2020 0,6143
2019 0,6071